Projekt Virtuálne ZOO

Publikovane: 16.08.2022

Projekt Virtuálne ZOO

Cieľom virtuálnej ZOO v areáli Klokočina je priniesť návštevníkom unikátny zážitok, ktorý je jedinečný v rámci svojho regiónu a prináša inovácie do turistickej infraštruktúry tejto oblasti. S použitím súčasných moderných technológií, konkrétne virtuálnej reality (VR), sa naskytne príležitosť objavovať prirodzené životné prostredie zvierat (tropický prales, púšť, savana, podmorský svet a pod.) komfortne, celoročne a v akomkoľvek počasí. Táto atrakcia bude priestorovo realizovaná v samostatnej zóne na území už existujúceho, turisticky frekventovaného miesta areálu Klokočina. Vo vonkajších priestoroch bude postavený oddychový altánok pre možnosť relaxácie aj v prípade čakania na použitie VR. V tomto priestore budú návštevníkom poskytnuté špeciálne VR okuliare so zvyšným potrebným príslušenstvom, ktoré po nasadení odhalia už spomínané prirodzené prostredia rôznych zvierat. Vyobrazenia budú realistické, založené na skutočnom každodennom prežívaní daných zvierat. V tejto virtuálnej ZOO sa dá aj pohybovať či dokonca chytať modely vytvorené pomocou najnovších metód tvorby 3D objektov, čím nadobúda interaktívny a kreatívny charakter. Z čisto virtuálnej dimenzie prechádza ZOO prirodzene taktiež do reálneho priestoru v areáli, kde sa voľne pohybujú skutočné zvieratá a návštevníci sa medzi nimi môžu pohybovať či ich kŕmiť a tým pádom majú plnohodnotný, poučný zážitok. Virtuálna realita je na prvé počutie atraktívna najmä pre mladšie ročníky, avšak veríme, že všetky vekové kategórie si prídu na svoje.


 

Projekt je realizovaný v rámci Programu Terra Incognita z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja.


 

Výška dotácie: 47 000,00 €

Doba realizácie projektu: 1.4.2022 – 31.10.2022


 


 

https://web.vucke.sk/sk/ https://www.kosiceregion.com/sk/ terraincognita.sk